M

ภาพนิ่งงานเช้า หรือเย็น 5ชั่วโมง

25,000 บาท

 • ช่างภาพ 2 คน
 • (พิธีการ 1 คน แคนดิด 1 คน)
 • ผู้ช่วยช่างภาพ
 • เวลาโดยประมาณ 7:00-12:00 หรือ 16:00-21:00
 • ภาพ Highlight ใน 7 วัน
 • ฟรี! ถ่ายภาพเบื้องหลังช่วงแต่งตัวก่อนเริ่มงาน

จองเลย

ภาพนิ่งหมั้นเช้า ฉลองเที่ยง 7ชั่วโมง

35,000 บาท

 • ช่างภาพ 2 คน
 • (พิธีการ 1 คน แคนดิด 1 คน)
 • ผู้ช่วยช่างภาพ
 • เวลาโดยประมาณ 7:00-14:00 หรือ 14:00-21:00
 • ภาพ Highlight ใน 7 วัน
 • ฟรี! ถ่ายภาพเบื้องหลังช่วงแต่งตัวก่อนเริ่มงาน

จองเลย

ภาพนิ่งงานเช้า และเย็น 11ชั่วโมง

50,000 บาท

 • ช่างภาพ 2 คน
 • (พิธีการ 1 คน แคนดิด 1 คน)
 • ผู้ช่วยช่างภาพ
 • เวลาโดยประมาณ 7:00-12:00 ถึง 15:00-21:00
 • ภาพ Highlight ใน 7 วัน
 • ฟรี! ถ่ายภาพเบื้องหลังช่วงแต่งตัวก่อนเริ่มงาน

จองเลย