Home Package Wedding Photography

Package Wedding Photography

งานพิธีช่วงเช้า

24,000

เวลา 7:00-12:00 น.
 • ช่างภาพ 2 คน
 • ผู้ช่วย 1 คน
 • ชุดไฟสตูดิโอถ่ายภาพหมู่ในพิธี
 • ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
 • พร้อมปรับแสงสีให้สวยงามทุกภาพ
 • ส่งภาพไฮไลท์ 7-15วัน
 • สำรองไฟลภาพ ไว้ 1 ปี
 • ส่งไฟล์งานผ่าน dropbox
 • ระยะเวลาในการส่งงาน 30 – 60วัน
Get Started
งานพิธีช่วงเช้า-เลี้ยงฉลองเที่ยง

29,000

เวลา 7:00-14:00 น.
 • ช่างภาพ 2 คน
 • ผู้ช่วย 1 คน
 • ชุดไฟสตูดิโอถ่ายภาพหมู่ในพิธี
 • ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
 • พร้อมปรับแสงสีให้สวยงามทุกภาพ
 • ส่งภาพไฮไลท์ 7-15วัน
 • สำรองไฟลภาพ ไว้ 1 ปี
 • ส่งไฟล์งานผ่าน dropbox
 • ระยะเวลาในการส่งงาน 30 – 60วัน
Get Started
งานพิธีช่วงเช้า-เลี้ยงฉลองเย็น

36,000

เวลา7.00–12.00น. 15.00–21.00น.
 • ช่างภาพ 2 คน
 • ผู้ช่วย 1 คน
 • ชุดไฟสตูดิโอถ่ายภาพหมู่ในพิธี
 • ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
 • พร้อมปรับแสงสีให้สวยงามทุกภาพ
 • ส่งภาพไฮไลท์ 7-15วัน
 • สำรองไฟลภาพ ไว้ 1 ปี
 • ส่งไฟล์งานผ่าน dropbox
 • ระยะเวลาในการส่งงาน 30 – 60วัน
Get Started

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • บริการปริ้นภาพด่วนหน้างาน คลิกเพื่อดูราคา
 • เพิ่มช่างภาพอีก 1 คน ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท ต่อช่วงเวลา สำหรับงานเช้าเย็นค่าใช้จ่าย 8,000 บาท ( เหมาะกับงานที่แขกมีจำนวนเยอะกว่า 300 คน)
 • ไฟล์ RAW External Harddrrive ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
 • อาฟเตอร์ปาร์ตี้ ช่างภาพ 2 คน ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • ไฟFoza500 หน้างานฟรี
 • กรณีต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ดูแลเรื่องที่พัก และค่าเดินทาง
 • ฟรีค่าเดินทางในจังหวัดภูเก็ต
 • ในการจองคิวถ่ายภาพขอให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่โอนมัดจำแล้วเท่านั้น
 • การมัดจำจองคิวคิดเป็น 20% ของราคาทั้งหมด