M

วีดีโองานเช้า หรือเย็น 5ชั่วโมง

25,000 บาท

 • ช่างวีดีโอ 2 คน
 • ผู้ช่วยช่างวีดีโอ
 • เวลาโดยประมาณ 7:00-12:00 หรือ 16:00-21:00
 • วีดีโอ Highlight ใน 7 วัน

จองเลย

วีดีโอหมั้นเช้า ฉลองเที่ยง 7ชั่วโมง

35,000 บาท

 • ช่างวีดีโอ 2 คน
 • ผู้ช่วยช่างวีดีโอ
 • เวลาโดยประมาณ 7:00-14:00 หรือ 14:00-21:00
 • วีดีโอ Highlight ใน 7 วัน

จองเลย

วีดีโองานเช้า และเย็น 11ชั่วโมง

50,000 บาท

 • ช่างวีดีโอ 2 คน
 • ผู้ช่วยช่างวีดีโฮ
 • เวลาโดยประมาณ 7:00-12:00 ถึง 15:00-21:00
 • ภาพ Highlight ใน 7 วัน

จองเลย