Home ผลงานวีดีโอ งานสัมมนา

งานสัมมนา

MC-Film ช่างภาพภูเก็ต รับถ่ายภาพ รับถ่ายวีดีโอ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง อีเว้นท์ ช่างภาพกระบี่ ช่างภาพหาดใหญ่ ช่างภาพตรัง ช่างภาพสงขลา รับถ่ายภาพงานแต่ง รับถ่ายภาพภูเก็ต ช่างวีดีโอ วีดีโอ เวดดิ้งภูเก็ต วีดีโองานแต่ง ถ่ายรูปรับปริญญา งานแต่งงาน ช่างภาพเกาะสมุย ช่างภาพสุราษฎร์ ช่างภาพนครศรีธรรมราช โทร : 089-7303594 อีเมล์ : mcfilm92@gmail.com Lind ID  : Lkzoxzax Website : http://www.mc-film.net Fanpage : https://th-th.facebook.com/photographerphuket ช่างภาพภูเก็ต ช่างภาพกระบี่   ช่างวีดีโอ  งานแต่ง พรีเวดดิ้ง   งานอีเว้นท์  Presentation ช่างภาพ ช่างวีดีโอ  งานแต่งงาน Wedding  Pre-Wedding ภูเก็ต หาดใหญ่ สงขลา ตรัง  พัทลุง […]