งานบวชพระพี วัดคลองเขาจันทร์ จังหวัดตรัง

August 12, 2016