M
Post Image

สามช่องใต้ฟ้าสวยๆ

February 16, 2014

ผมได้มีโอกาศพาน้องอีกคนไปฝึกในการถ่ายภาพวิวโดยที่เขาเริ่มต้นด้วยใจรักและทำให้ผมมีจิตรใจที่จะสอนเขา นี่คือความสุขของเด็กหลังเขาอย่างผมครับ_MG_0137 copy _MG_0156 copy _MG_0172 copy

_MG_0150 copy