M
Post Image

แทนคำขอบคุณ รับปริญญา ม.อ. ภูเก็ต

September 16, 2014

ขอขอบคุณทุกคำยินดีนะครับขอขอบคุณมากๆที่เป็นเกียรติถ่ายภาพด้วยกันร่วมกันเก็บความประทับใจลงเป็นภาพถ่าย ยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ทำให้ผมจบสี่ปีได้ ขอบคุณมากจริงๆครับ

PSU-21
PSU-154
PSU-156
PSU-107

PSU-99
PSU-98
PSU-97 PSU-96
PSU-95
PSU-93
PSU-90
PSU-89
PSU-88
PSU-86
PSU-84
PSU-81
PSU-79
PSU-77
PSU-75
PSU-71
PSU-69
PSU-68
PSU-67
PSU-65
PSU-64
PSU-63
PSU-61
PSU-60
PSU-59
PSU-52
PSU-48
PSU-228
PSU-227
PSU-106
PSU-223
PSU-1
PSU-100
PSU-204
PSU-202
PSU-206
PSU-217
PSU-105
PSU-175
PSU-143
PSU-142
PSU-130
PSU-186
PSU-117
PSU-215
PSU-219
PSU-139
PSU-177
PSU-128
PSU-208
PSU-132
PSU-123
PSU-103
PSU-122
PSU-171
PSU-150
PSU-119
PSU-212
PSU-165
PSU-125
PSU-109
PSU-214
PSU-149
PSU-207
PSU-161
PSU-225
PSU-134
PSU-210
PSU-127
PSU-112
PSU-101
PSU-163
PSU-211

PSU-111
PSU-209