ช่างภาพภูเก็ต ช่างวีดีโอภูเก็ต ทีมงานมืออาชีพ
ช่างภาพภูเก็ต ช่างวีดีโอภูเก็ต ทีมงานมืออาชีพ

ถ่ายทำพี่เวย์ พี่นานา ลงมาภูเก็ต
ถ่ายทำพี่เวย์ พี่นานา ลงมาภูเก็ต

พี่ตูนมาร่วมทำบุญแก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
พี่ตูนมาร่วมทำบุญแก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

คุณลูกน้ำ - สุคนธ์ สีมารัตนกุล
บ้านของฉัน พี่ใหญ่ อมาตย์ พี่ลูกน้ำ สุคนธ์ สีมารัตนกุล พี่สุรัตน์ จริยวัฒนวิจิตร ตะกั่วป่า Takuapa My Home

mcfilm
ทีมงานได้มีโอกาศร่วมงานกับทีมงาน Cinema จาก Discovery Poland

เบื้องหลังการถ่ายทำ Kultida Suriya พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าWard 7A โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เบื้องหลังการถ่ายทำ Kultida Suriya พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าWard 7A โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เบื้องหลังการถ่ายทำ พญ.ธิดารัตน์ ไชยกูลวงศ์สันติ์ แพทย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เบื้องหลังการถ่ายทำ พญ.ธิดารัตน์ ไชยกูลวงศ์สันติ์ แพทย์ประจำ โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เบื้องหลังการถ่ายทำ นพ.อนุรักษ์ คำทอง แพทย์อายุรกรรม ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เบื้องหลังการถ่ายทำ นพ.อนุรักษ์ คำทอง แพทย์อายุรกรรม ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หนังตะลุงน้องเดียว
หนังตะลุงน้องเดียว VS เด็กหลังเขา

เดอะจั๊กส์ VS เด็กหลังเขา
เดอะจั๊กส์ VS เด็กหลังเขา

2012 MERIT AWARD OF THEME 3 รางวัลลองชนะเลิศ Host by Canon Thailand Co., Ltd.
2012 MERIT AWARD OF THEME 3 รางวัลลองชนะเลิศ Host by Canon Thailand Co., Ltd.

–  2013 Canon Professional Photo contest 2013  รางวัลชนะเลิศ  สนามหาดใหญ่ Host by Canon Thailand Co., Ltd.
– 2013 ถ่ายภาพมาราธอน Baba Life Photo@Phuket บ้าบ๋า ย่าหยา  รางวัลชนะเลิศ
– 2012 MERIT AWARD OF THEME 3 รางวัลลองชนะเลิศ Host by Canon Thailand Co., Ltd.